CASA DE LA MÚSICA

La CASA DE LA MÚSICA és un edifici destinat a escola municipal d’educació musical, situat al carrer Vergés Paulí de Tortosa.
L’edifici de planta baixa més dos plantes elevades, inclou aules per a classes col·lectives, aules individuals d’instrument , sala de percusió, sala d’assaig-polivalent, així com la resta d’espais comuns propis d’un equipament d’aquest tipus.

En la concepció de l’edifici, el tema acústic és molt important, ja que incorpora materials fonoabsorvents per a disminuir la reververació del so a cada aula i materials aïllants per a garantir que cada aula sigui independent i evitar interferències acústiques entre elles.
Per altra banda, cal destacar el contrast entre l’exterior de l’edifici en color gris i blanc amb l’interior, de colors vius en terres, parets i sostres.

Projecte i Direcció:  F. Xavier Martí Ferré i Núria Martí Audí, Arquitectes.
Direcció, Seguretat i Qualitat:  Pere Ferré, Arquitecte Tècnic.

  • Aula col·lectiva
  • casa musica
    Escala exterior
  • Entrada
  • Façana lateral
  • Façana principal
  • Passadís planta primera
  • Aula individual
  • Passadís planta baixa