REFORMA DE LABORATORI

REFORMA DE LABORATORI

En tots els projectes es parteix de premises que venen donades pel client, en aquest cas el client no podia parar la producció de l’empresa durant la execució de l’obra, per lo que vam fer la reforma es dues fases: primer condicionar un espais per a derivar la producció i un cop traslladat, segellar la zona de les obres de la resta de l’edifici per no interferir en el funcionament de l’empresa.

La reforma ha implicat la introducció de millores a l’edifici, així com una millor distribució dels espais. S’ha millorat la eficència energètica incorporant solucions passives, com són la substitució de finestres i lluernaris, així com l’aïllament tèrmic de façanes i sostres. Les solucions actives d’estalvi energètic han estat la substitució del sistema de climatizació per  equips de bomba de calor inverter més eficients a cada zona, així com la substitució de tot l’enllumenat per luminàries tipus LED.

La definició de les noves zones de treball ha implicat fer un canvi de mobiliari de laboratori i de la zona d’ I+D.  La divisió d’aquests espais, s’ha realitzat amb mampares vidriades per tal d’aprofitar la llum natural dels lluernaris i mantenir una comunicació visual entre els espais.

L’equip de doblespai ens hem ocupat del projecte, planificació i direcció d’obra, coordinació dels industrials, del control econòmic, del mobiliari i la il·luminació.

  • Laboratori