Habitatge Unifamiliar a l’Ametlla

Es tracta de d’un habitatge unifamiliar aïllat en planta baixa i pis.
La seva distribució interior permet gaurdir d’una amplia zona de dia de forma independent de la zona de nit.
El jardí privatiu disposa d’una piscina amb coberta retràctil.

Promotor: White Houses Costa Dorada SL
Projecte i Direcció:  F. Xavier Martí, Arquitecte.
Direcció, Planificació, Seguretat i Qualitat:  Pere Ferré, Arquitecte Tècnic.